THAI TUAN EXCHANGE

  • TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
  • TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
  • TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
  • TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
  • TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
  • TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
  • TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
  • TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
  • TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
  • TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
TUYỂN DỤNG

TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

VỊ TRÍ

 

- Nhân viên Kỹ thuật

 

 

SỐ LƯỢNG

 

- 5 nhân viên

 

 

MỨC LƯƠNG

 

- 8.000.000  + phụ cấp

 

 

TIN LIÊN QUAN