THAI TUAN EXCHANGE

  • TUYỂN NHÂN VIÊN LỄ TÂN SỐ LƯỢNG 5 NGƯỜI
  • TUYỂN NHÂN VIÊN LỄ TÂN SỐ LƯỢNG 5 NGƯỜI
  • TUYỂN NHÂN VIÊN LỄ TÂN SỐ LƯỢNG 5 NGƯỜI
  • TUYỂN NHÂN VIÊN LỄ TÂN SỐ LƯỢNG 5 NGƯỜI
  • TUYỂN NHÂN VIÊN LỄ TÂN SỐ LƯỢNG 5 NGƯỜI
  • TUYỂN NHÂN VIÊN LỄ TÂN SỐ LƯỢNG 5 NGƯỜI
  • TUYỂN NHÂN VIÊN LỄ TÂN SỐ LƯỢNG 5 NGƯỜI
  • TUYỂN NHÂN VIÊN LỄ TÂN SỐ LƯỢNG 5 NGƯỜI
  • TUYỂN NHÂN VIÊN LỄ TÂN SỐ LƯỢNG 5 NGƯỜI
  • TUYỂN NHÂN VIÊN LỄ TÂN SỐ LƯỢNG 5 NGƯỜI
TUYỂN DỤNG

TUYỂN NHÂN VIÊN LỄ TÂN SỐ LƯỢNG 5 NGƯỜI

VỊ TRÍ

 

- Nhân viên Lễ Tân

 

 

SỐ LƯỢNG

 

- 5 nhân viên

 

 

MỨC LƯƠNG

 

- 5.000.000 + phụ cấp xăng, điện thoại

 

 

TIN LIÊN QUAN